Sound and Video

Den här modulen går igenom kodning av ljud och video och hur det senare paketeras för att kunna spelas upp igen. Modulen syftar till att titta närmare på digital multimedia med avseende på olika grundläggande koncept för ljud- och videokodning, standarder, samt paketering.

Uppgift

  • Originalfilmen big_buck_bunny_stereo.ogg ska kodas och paketeras i tre olika kvaliteter (låg, mellan, hög). Dessa ska sedan läggas upp på en hemsida.
  • Skriva PM om hur man gått till väga för att åstadkomma detta.

Resultat