CSS-Sprite

Originalbildens storlek var 769 kB och dess dimensioner 512×512 px.
För att bättre få plats med alla komprimerade bilder i Spriten på denna sida fick jag lov att skala ned till 128×128 px och då blev originalbildens storlek 48,3 kB.

För mer detaljerad information om komprimering och CSS Sprites, se PM för bilder

Resultatet kan ses i css- spriten nedan.  Kvalitetsförsämringen som JPEG introducerar blir uppenbar vid kompressionsgrad 2bpp och lägre:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.