Images

Denna lärmodul handlar om bilder samt deras egenskaper och roll på en webbplats.

Det kända ordspråket “En bild säger mer än 1000 ord” är i högsta grad sant på webben. Bilder av olika sorter, format och motiv spelar en väsentlig roll i uppbyggnaden av en webbplats.

Olika typer av bilder presenteras i denna modul (jpeg, gif, png, tif mm) samt vad som är viktigt att tänka på när en bild anpassas till ett visst användningsområde. Kompressionsmetoder som effektiviserar bildvisningen gås igenom och andra tekniska egenskaper hos en bild studeras närmare.

Uppgift

Uppgiften för den här lärmodulen var att:

  1. Komprimera originalbilden  lena_std.tif (http://www.cs.cmu.edu/~chuck/lennapg/lena_std.tif) med PNG och JPEG i olika kompressionsgrader.
  2. Skapa en webbsida som använder en CSS-sprite för att lagra de komprimerade bilderna och låt hover-over för varje komprimerad bild visa originalbilden.
  3. Skriv ett PM om hur du gått till väga för att lösa uppgifterna

Note: Eftersom Firefox inte visar .tif-bilder direkt, och jag jobbar mest i FF, så konverterade jag originalbilden till .png format med kompressionsgrad 1:1, 100%  av originalet.

Resultat: