Animation

There are several techniques for animation on the Web.
The three that we will examine here are: Flash (Flex4), SVG/VML and HTML5 – Canvas.

Uppgift

Uppgiften går ut på att återskapa animeringen som finns i kursmaterialet med var och en av ovan nämnda tekniker.

Resultat